afzooni
15 مهر 1401 - 17:31

بسیاری از منازل آسیب دیده از زلزله در سی سخت تکمیل نشده‌اند

یاسوج- نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز بسیاری از منازل آسیب دیده ز زلزله در سی سخت تکمیل نشده اند. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشنفکر ظهر جمعه در حاشیه بازدید نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از شهر زلزله زده سی سخت افزود: سی سخت ۴۹ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۰ درصد آن روستایی هستند. وی با بیان اینکه شغل بخش عمده مردم سی سخت، کشاورزی است د و در این زمینه نیاز به مساعدت دولت و مجلس دارند، گفت: تسهیلات تکمیلی هنوز در اختیار مردم زلزله زده سی سخت قرار نگرفته است و عوامل مختلفی همچون گرانی مصالح و تورم و دیگر عوامل در کاهش پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز خانه‌های زلزله سی سخت نقش داشته‌اند. دروشنفکر تصریح کرد: ریاست جمهوری به رئیس مدیریت و برنامه ریزی دستور داده تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی در اختیار مردم قرار داده شود، اما این امر هنوز محقق نشده است و طبق دستور رئیس جمهور، تسهیلات تکمیلی ساخت مسکن باید اجرایی شود. ریزیوی افزود: تسهیلات بنیاد مسکن ۱۰۰ میلیون تومان است و مردم هنوز به دنبال تسهیلات تکمیلی شأن هستند و براساس دستور رئیس جمهور، تسهیلات تکمیلی باید با ضمانت سازمان برنامه و بودجه پرداخت شوند. براساسروشنفکر اظهار داشت: وعده‌های داده شده در خصوص بازسازی و نوسازی مدارس زلزله زده سی سخت تحقق یافته و این مدارس تحویل آموزش و پرورش شده است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 772398